Hvem er vi

Vi er 2 gynækologiske sundhedspersonaler, som gennem mange år har besøgt diverse skoler og givet vores bud på, hvad god seksualundervisning skal indeholde.

— og vi er, i al beskedenhed, ret gode til det. Vi får meget fine evalueringer fra de unge og fra skolerne som helhed.

Vi ved, at de unge efterspørger kvalificeret undervisning i seksualitet og sundhed. De ønsker information og rådgivning i forhold til at beskytte sig mod uønsket graviditet, sexsygdomme, håndtering af krop, køn, seksualitet og relationer til andre.

Vores mål er, at støtte de unges individuelle udvikling af sociale kompetencer, som selvværd, tro på sig selv, empati og anerkendelse af andre samt indgå i sunde og rare relationer.

God seksualundervisning giver:

  • viden og redskaber til at udvikle et godt og sundt kærligheds- og sexliv.
  • skaber grobund for reflektion omkring spørgsmål som køn, seksualitet og identitet.
  • giver brugbare redskaber til at undgå sexsygdomme og uønskede graviditeter.

Via vores arbejde møder vi blandt andet:

  • unge, der der skal undersøges og behandles for sexsygdomme – bl.a. klamydia, herpes og kønsvorter
  • unge med ønsket eller uønsket graviditet
  • unge, der ønsker præventionsrådgivning
  • unge, der har været udsat for overgreb

Undervisningen tilrettelægges individuelt efter skolens ønske dag, aften eller weekend.

Ofte bruges de frigjorte lærerkræfter på personalemøder eller anden planlægning.

Skoler kan booke undervisningen online under punktet Tilmeld undervisning. Vi vil efter booking kontakte skolen hurtigst muligt.

 

.

Helle Dalsgaard.                                                             Ann Jensen.

mail: sund.sex.dk@gmail.com.                                   mail: sund.sex.dk@gmail.com.