Elever med særlige behov

Målgruppen er elever på FGU skoler, Specialklasser og Specialskoler.

Vi oplever hyppigt, at netop disse elever aldrig mener, at de har modtaget seksualundervisning. De har ofte haft en skolegang præget af hyppige skoleskift, meget fravær og uro.

Behovet for seksualoplysning til denne gruppe unge er meget stort og interessen er enorm.

De står overfor store udfordringer i deres ungdomsliv og undersøgelser har vist, at de er særlig udsatte for grænseoverskridende overgreb.

De har, synes vi, krav på et sobert, fagligt og respektfuldt seksualoplysningstilbud.

Undervisningen tilrettelægges og tilpasses efter den enkelte skoles vurdering