Velkommen

Sex er sund – bare man ved hvordan…

Et supplerende seksualoplysningstilbud til unge i grundskolen, på specialskoler og på ungdomsuddannelser – Fordi vi tror på, at det er vigtigt – for at få et godt ungdomsliv.

Undervisningen tilrettelægges efter ønsker, behov og målgruppe.
Mvh Helle og Eva